Podujatia

Národný workshop OpenAIRE (2017)

Prezentácie nájdete na Zenodo.

Iryna Kuchma– OpenAIRE: Fostering the social and technical links that enable Open Science in Europe and beyond.

Gwen Franck – The OpenAIRE FP7 Post Grant OA Pilot: results of the first two years.

Barbora Kubíková – Open Access a Horizont 2020

Skarlet Ondrejčáková – Princípy otvoreného vládnutia – národná politika na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu

Zuzana Adamová – Licencie Creative Commons

Lucia Nižníková – Predátori: hrozba v Open Access publikovaní