aktuality

Občianska veda na Slovensku

Každoročne organizované medzinárodné podujatie na propagáciu otvoreného prístupu a otvorenej vedy, týždeň otvoreného prístupu (Open Access Week), tento rok pripadá na termín 19.-25. 10. 2020. Témou aktuálneho ročníka je Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity and Inclusion (Zmysluplná otvorenosť: Prispôsobme výskumné štruktúry v prospech rovnosti a inklúzie). Každá inštitúcia, kde považujú otvorený prístup k výsledkom vedy za dôležitý, si môže tento týždeň pripomenúť svoje úspechy v oblasti otvárania vedy, najlepšie publikácie svojich pracovníkov vydané otvoreným prístupom, spolupráce alebo pozitívne spoločenské dopady umožnené vďaka zdieľaniu dát, alebo iné prínosy otvorenej vedy.

Centrum vedecko-technických informácií SR zvyčajne pri príležitosti týždňa otvoreného prístupu organizuje prednášky a workshopy. Z dôvodu epidemiologickej situácie sa tento rok musíme obmedziť na online formu. Radi by sme Vás pozvali na webinár o občianskej vede s hosťami zastupujúcimi niekoľko slovenských projektov, ktorý sa uskutoční 21. 10. 2020 10.00. Občianska veda zapája širšiu verejnosť do vedeckého výskumu. Pomáha vedcom získať alebo spracovať také množstvo údajov, ktoré by pre nich inak bolo ťažko dostupné. Zároveň rozvíja občiansku spoločnosť, približuje vedu občanom a občanov vede. Pozýva ľudí, aby sa pripojili, aby veda bola aj „ich vec“. Priložiť ruku k dielu môžu študenti, pedagógovia, amatérski záujemcovia o vedu, programátori – v podstate každý, kto je ochotný venovať trochu voľného času konkrétnemu projektu, ktorý považuje za zmysluplný. Hoci pojem občianska veda nie je na Slovensku príliš známy, realizujú sa tu v rôznych podobách aktivity občiansko-vedného charakteru, ktoré Vám chceme predstaviť. Pridajte sa k nám v stredu 21. 10. o 10.00 a neváhajte nám položiť otázky prostredníctvom chatu. Pripojiť sa môžete cez link: https://archiv.nti.sk/live?150662RYMP97XG22

Program:

Úvod: Občianska veda (Zuzana Stožická, Centrum vedecko-technických informácií SR).

  1. Školský program Enviróza(Veronika Páričková, Slovenská agentúra životného prostredia) – projekt so zapojením žiakov pomáha lokalizovať environmentálne záťaže.
  2. Visitor (Ladislav Pekárik, Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied) – mapuje šírenie nepôvodných druhov na Slovensku a nedávno zverejnil druhú verziu aplikácie, ktorá umožňuje občanom zaznamenávať výskyt týchto druhov.
  3. Výskyt užovky stromovej v Bratislave (Šimon Marko, katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského) – prostredníctvom facebookovej skupiny získava údaje o najväčšom a najohrozenejšom druhu hada na Slovensku.

Pracujete aj Vy na projekte, ktorý má znaky občianskej vedy? Dajte nám o sebe vedieť na adresu zuzana.stozicka@cvtisr.sk.