aktuality

COVID 19

Nakoľko v súvislosti s COVID-19 vedecká komunita intenzívne pracuje na vývoji vakcíny, nových testov a na hlbšom porozumení nového vírusu, vzniká enormne veľa výsledkov výskumu. Prístup ku otvoreným, voľne dostupným a aktuálnym výsledkom výskumu je v boji proti vírusu veľmi dôležitý. Preto sa otvorená veda ukázala ako ideálny spôsob verejného zdieľania výsledkov tohto výskumu. Projekt OpenAIRE v spolupráci s Európskou komisiou a kľúčovými partnermi EOSC ako sú ELIXIREMBL a RDA pracujú na založení COVID-19 Open Research Gateway a tým poskytnúť jednotné vstupné miesto pre zdroje o COVID-19. Funguje na princípe, že zhromažďuje bibliografické dáta o výskumných dátach a publikáciách z relevantných zdrojov z celého sveta. Spôsob, akým sú tieto dáta zbierané nájdete tu. Spustenie platformy sa očakáva koncom apríla 2020.

Spolu s CERN bola vytvorená komunita, ktorá zbiera výsledky výskumu, ktoré môžu byť relevantné pre vedeckú komunitu.  Obsah Coronavirus Disease Research Community bude automaticky dostupný cez COVID-19 Open Research Gateway. Odporúča sa publikovať prostredníctvom otvoreného prístupu, avšak aj materiály s uzavretým alebo obmedzeným prístupom sú akceptované. Obe iniciatívy hľadajú expertov, ktorí by pomohli s manažovaním zdrojov – výskumníci, data scientists, knihovníci z oblastí medicíny, humanitných a prírodných vied a experti na právo a etiku. Viac informácií nájdete tu a v prípade záujmu môžete vyplniť formulár.