Podujatia

Aktuálny vývoj otvorenej vedy na Slovensku a v Európe

Aktuálny vývoj otvorenej vedy na Slovensku a v Európe

Dátum a čas: 27.10.2021 od 9:00 do 12:00

Link na záznam časť 1 a časť 2.

Prezentácie nájdete na Zenodo.

Program:

9:00 – 9:10 Príhovor a otvorenie konferencie

9:10 – 9:50  Johan Rooryck (cOAlition S, BE) – Plan S and cOAlition S: realizing the transition to full and immediate Open Access

9:50 – 10:30 Martin Svoboda (Národní technická knihovna, CZ) – Česká cesta k otevřené vědě

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 11:15 Mária Habrmanová (CVTI SR) – Online kurz „Začnime si s občianskou vedou“

11:15 – 11:45 Gabriela Fišová (CVTI SR) – Vydávanie open access monografií: ako na to

11:45 – 12:00 Záver / Priestor na otázky

Viac o prezentujúcich:

Johan Rooryck je výkonným riaditeľom organizácie coAlition S a profesorom lingvistiky na Leiden University. Je šéfredaktorom časopisu Fair Open Access Journal Glossa, v rokoch 1999 až 2015 bol výkonným redaktorom časopisu Lingua (Elsevier), keď jeho redakčný tím a rada, ako aj jeho čitateľská a autorská komunita sa rozhodla opustiť Lingua a založila Glossa. Je tiež zakladajúcim členom a prezidentom Fair Open Access Alliance (FOAA) a Linguistics in Open Access (LingOA). Je členom Academia Europaea.

Martin Svoboda je riaditeľom Národnej technickej knižnice (NTK) v Prahe. V rámci projektu CzechELib vedie vyjednávanie tranzitných zmlúv pri zabezpečovaní EIZ, kde dlhodobým cieľom je do licenčných zmlúv implementovať prvky otvoreného prístupu. Pod jeho vedením sa NTK aktívne zapojuje do podpory otvoreného prístupu a otvorenej vedy prostredníctvom celoročných vzdelávacích aktivít a zapájaním do medzinárodných projektov, ako je napríklad projekt OA publikovania SCOAP3.  

Mária Habrmanová pracuje na Oddelení podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR. Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK v odbore Molekulárna biológia. Venovala sa výskumu v oblasti bioterapeutických metód v SAV. Neskôr pôsobila v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, a ako koordinátorka kurzov v jazykovej škole.

Gabriela Fišová vyštudovala odbor knihovníctvo a vedecké informácie na Katedre knihovedy a vedeckých informácií. V CVTI SR sa venuje oblasti otvorenej vedy a publikovania v režime otvoreného prístupu.