Podujatia

06.03.2024 Elsevier Open Access Kick Off Reception for Slovakia

Elsevier a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli v októbri 2023 Transformačnú dohodu, ktorá umožňuje publikovanie otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Dohoda podporuje publikovanie s otvoreným prístupom, čo umožňuje výskumníkom v zúčastnených inštitúciách publikovať svoje výskumné články s otvoreným prístupom v časopisoch vydavateľstva Elsevier bez akýchkoľvek poplatkov za spracovanie článkov.

Program:

How to publish in Open Access with Elsevier (Paula Milewska, Elsevier)
How to choose a journal wisely (Kirill Ivanov, Paula Milewska, Elsevier)
How to write a scientific article (Kirill Ivanov, Paula Milewska, Elsevier)

Prezentácie a záznam z podujatia.