Podujatia

06.03.2024 Elsevier Open Access Kick Off Reception for Slovakia

Elsevier a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli v októbri 2023 Transformačnú dohodu, ktorá umožňuje publikovanie otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Dohoda podporuje publikovanie s otvoreným prístupom, čo umožňuje výskumníkom v zúčastnených inštitúciách publikovať svoje výskumné články s otvoreným prístupom v časopisoch vydavateľstva Elsevier bez akýchkoľvek poplatkov za spracovanie článkov.

Podujatie sa uskutoční 6. marca 2024 v priestoroch CVTI SR Lamačská cesta 8A, Bratislava.

Prednášať budú zástupcovia spoločnosti Elsevier. Podujatie bude v anglickom jazyku.

Registrácia: https://forms.gle/kwMUVdaCH18VPinVA

Program:

09:00 – 10:00 Registrácia  

10:00 – 10:15 Otvorenie  

10:15 – 11:15 How to publish in Open Access with Elsevier (Paula Milewska, Elsevier)

11:15 – 12:00 How to choose a journal wisely (Kirill Ivanov, Paula Milewska, Elsevier)

12:00 – 12:30 Prestávka        

12:30 – 13:15 How to write a scientific article (Kirill Ivanov, Paula Milewska, Elsevier)

13:15 – 13:30 Diskusia a záver