Webináre o otvorenej vede
 

Otvorenaveda.cvtisr.sk

Aktuality

Pozrite si najnovšie aktuality z oblasti otvorenej vedy.

ns
Národná stratégia pre otvorenú vedu

Spolu s národnou stratégiou pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 bol vytvorený aj Akčný plán na roky 2021-2022. Stratégia je dostupná aj v anglickom jazyku.

OpenAIRE

Slovensko participovalo na projekte OpenAIRE od roku 2008. V roku 2018 sa projekt pretransformoval na neziskovú organizáciu, ktorého súčasťou je od roku 2020 aj Slovensko.

Otvorená veda v Európe

V akých projektoch je Slovensko zapojené?

Občianska veda

Platforma EU-Citizen Science