Týždeň otvoreného prístupu 24.-30.10.2022

Týždeň otvoreného prístupu 2022

Týždeň otvoreného prístup je neoceniteľnou príležitosťou spojiť celosvetovú snahu o otvorené zdieľanie poznatkov s rozvojom zmien politík a významom sociálnych otázok, ktoré majú dopad na ľudí na celom svete. Tohtoročným tematickým zameraním medzinárodného Týždňa otvoreného prístupu, ktorý sa uskutoční 24.-30.10.2022 je klimatická spravodlivosť.

Zameraním sa na klimatickú spravodlivosť chceme podporiť spojenie a spoluprácu medzi klimatickým hnutím a medzinárodnou komunitou otvorenej vedy. Zdieľanie poznatkov patrí medzi ľudské práva a riešenie klimatickej krízy si vyžaduje rýchlu výmenu poznatkov naprieč geografickými, ekonomickými a medziodborovými hranicami.

V CVTI SR sme pre Vás pripravili niekoľko podujatí, nielen o klimatickej kríze (viac informácii pridáme čoskoro):

11.10.2022 09:00 – 10:00h v CVTI SR (Lamačská cesta 8A, Bratislava): Vedecká cukráreň – Ekovýchovný program Bocian

Už od roku 1976 Škola ochrany prírody vo Varíne rozvíja sieť dobrovoľných pozorovateľov, ktorí hlásia prítomnosť a hniezdenie bociana bieleho v obciach na celom Slovensku. Vďaka databáze projektu sú známe populačné trendy tohoto druhu a ekovýchovný rozmer projektu v spolupráci so školami, múzeami a Štátnou ochranou prírody pomáha šíriť povedomie a realizovať opatrenia na ochranu bociana. Hosťom bude Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

25.10.2022 Seriózne, sporné alebo predátorské? Otvorene o etike a ekonomike vedeckého publikovania

S tlakom na publikovanie výsledkov nášho výskumu v kombinácii s posunom k online sprístupňovaniu sa rozšírilo pochybné publikovanie. Čo je etické a čo už nie? Ako sa správajú predátori vedeckého publikovania? Pripojte sa k diskusii o vysoko aktuálnej téme za prítomnosti expertov na vedecké publikovanie. Podujatie je organizované v spolupráci so SAV.

27.10.2022 17:00 – 18:00h v Univerzitnej knižnici (Ventúrska 11, Bratislava): Vedecká kaviareň – Monitoring sucha

Od roku 2017 SHMÚ prevádzkuje monitoring sucha, ktorého cieľom je sledovanie ukazovateľov, ktoré signalizujú, že na území Slovenska sa začína prejavovať nedostatok vody. Monitoring sucha sa delí na niekoľko častí, a to monitoring hydrologického sucha, monitoring meteorologického sucha a monitoring pôdneho sucha. Reportéri každý týždeň dotazníkovou formou hlásia stav sucha a jeho dopady na vegetáciu (poľnohospodárske plodiny, vinič, ovocné stromy, lesné porasty) v ich katastrálnom území. Hosťami budú Katarína Mikulová a Jana Poórová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

28.10.2022 11:00 – 12:00h Úvod do Open Research Europe (An Introduction to Open Research Europe)

Open Research Europe (ORE) je platforma Európskej komisie na publikovanie otvoreným prístupom, ktorá bola spustená v marci 2021 a pokrýva oblasti ako poľnohospodárstvo, veterinárne vedy, technológia, humanitné vedy a umenie, lekárske a zdravotnícke vedy, prírodné vedy a spoločenské vedy. V súčasnosti má viac ako 250 publikácií a je indexovaná v Scopus, ERIH Plus a Inspec. V tomto webinári sa dozviete viac o tom, ako publikovať s ORE, ako benefitovať z otvoreného recenzného konania a ako sa zapojiť do otvorenej vedy. Prednášať bude Georgina Durowoju a webinár bude v anglickom jazyku.