OpenAIRE

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) je projekt financovaný Európskou Úniou a ktorého úlohou je posúvať vedeckú komunikáciu smerom k otvorenosti a transparentnosti a podporovať inovatívne spôsoby na komunikáciu a monitorovanie výskumu. Víziou tohto projektu je transformovať spoločnosť prostredníctvom platných vedeckých znalostí. Zároveň chce umožniť občanom, pedagógom, financovateľom, štátnym úradníkom a priemyslu nájsť spôsoby, ako spraviť vedu užitočnú pre nich samých, ich pracovné prostredie a spoločnosť. Tento projekt sa snaží o:

Spájanie politík – zapojenie všetkých partnerov do efektívnej implementácie otvorenej vedy. Ich sieť tvorí 34 NOADs (National Open Access Desks), ktorí plnia úlohu podpory Európskeho „helpdesku“ a koordinovaného prechodu k otvorenej vede.

Poskytovanie služieb otvorenej vedy – zahrnutie otvorenej vedy do výskumných pracovných procesov. Tieto služby sa snažia spájať výskum, umožniť výskumníkom, poskytovateľom obsahu, financovateľom a výskumným administrátorom si jednoducho osvojiť otvorenú vedu.

Prepájanie výskumu – vytváranie globálnych spoločných štandardov na prepájanie výskumu. Snaha o nájditeľnosť, transparentnosť, reprodukovateľnosť a zabezpečenie kvality výskumu.

Monitorovanie (otvorenej) vedy – podpora transparentnosti v hodnotení vplyvu výskumu. V rámci projektu sa buduje European Research Information system, ktorý zahŕňa všetok výskum a umožňuje reportovanie, monitorovanie a analýzu.

Vzdelávanie pre otvorenú vedu – podpora kultúrnej zmeny k praktikám otvorenej vedy. Vzdelávanie výskumníkov, poskytovateľov obsahu, tvorcov politík na získanie schopností a kompetencií k praktikovaniu otvorenej vedy.

Stavanie globálnych mostov – spájanie Európy ku globálnemu otvorenému výskumnému prostrediu. Spolupráca podobných iniciatív z celého sveta k propagácií a zdieľaniu spoločných politík dostupnosti a protokolov pre všetky výskumné výsledky. Propagácia spoločných dátových štandardov a výmeny obsahu k prechodu k efektívnemu a otvorenému globálnemu výskumnému ekosystému.

Podpora otvorených inovácií – podpora inovácií pre vedeckú komunikáciu, otváranie nových horizontov pre výskum.