Citizen Science

Citizen Science Publications

Zoznámenie s občianskou vedou

Článok

Jitka Dobbersteinová, Mária Habrmanová, Zuzana Stožická. (2022). Zoznámenie s občianskou vedou, ItLib, Bratislava. https://itlib.cvtisr.sk/%c4%8cl%c3%a1nky/4527
Bibliosféry
(17.5.2022)

Prezentácia

Zuzana Stožícká. (2022). Podajme ruku vede alebo Občianska veda pre verejné knižnice. Bibliosféry, Bratislava. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7386989

IATUL
(13.6.2022)

Poster

Stožická, Zuzana, Habrmanová, Mária, Sofianos, Silvia, Harvát, Matej, Dobbersteinová, Jitka, & Dzivák, Jozef. (2022). Citizen Science education in Slovak research library: case study from Central Europe. International Association of University Libraries 42nd Annual Conference (IATUL), Miami, USA. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6723124

Open Science Conference
(8.-10. 3. 2022)

Poster

Zuzana Stožická, Silvia Sofianos, Mária Habrmanová, Matej Harvát, & Jitka Dobbersteinová. (2022). Promoting and Educating on Citizen Science in the Context of a Small Central European Country: The Case of Slovakia. Open Science Conference 2022, Online Conference. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6365967