Zapojte sa do občianskej vedy

Dotazník pre občianskych vedcov

Zúčastnili ste sa projektu občianskej vedy, alebo ste nejaký organizovali?

Podeľte sa o svoje skúsenosti s Európou!

Michael O’Grady z projektu ISEED (Inclusive Science and European Democracies) zbiera poznatky o participácii verejnosti v projektoch občianskej vedy v jednotlivých krajinách Európy. Pojem občianska veda poníma voľne, nejde teda len o iniciatívy, ktoré používajú termín občianska veda, ale o všetky aktivity a metódy, ktoré do výskumu zapájajú verejnosť.

Webový dotazník obsahuje otázky na Vaše skúsenosti z projektov, spočiatku všeobecne (napr. ako vnímate občiansku vedu), v druhej časti sa viac sústredí na dáta z projektu (napr. v akej forme sú dostupné verejnosti). Dotazník je anonymný, v anglickom jazyku a jeho vyplnenie trvá približne 20 minút.

Dotazník nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgCblrYLIrMoF7aDrkaNw-8TmF9ferND-1v-Th6l_lpyRL7w/viewform