Nominujte projekty na cenu Falling Walls Engage

Nominujte projekty na cenu Falling Walls Engage

Približovanie vedy verejnosti, popularizácia a aktivity zapájajúce verejnosť do výskumu získavajú vďaka svojmu pozitívnemu vplyvu na spoločnosť v Európe čoraz väčšiu podporu. Jedným zo spôsobov, ako tieto aktivity zviditeľniť, je cena Falling Walls Engage s ambíciou rúcať múry medzi spoločnosťou a vedou. Hľadá úspešné iniciatívy participatívneho výskumu, vzdelávania o vede, alebo výskumné projekty s rozsiahlym dosahom na verejnosť. Ak takýto projekt poznáte alebo realizujete, môžete ho do 1. mája nominovať na stránke: https://falling-walls.com/engage/pitches/global-call-for-science-engagement/?mtm_campaign=Engage-GlobalCall23&mtm_kwd=Outlook. Inšpiráciu môžete čerpať aj medzi minulými víťazmi ceny: https://falling-walls.com/engage/pitches/winners.

Zo Slovenska sa vo výbere ceny Falling Walls Engage v minulosti ocitol podcast Mačkast vedkyne a veterinárnej lekárky Noemy Gajdoš Kmecovej (https://skpodcasty.sk/podcasty/mackast/), ktorý verejnosti približuje vedecké informácie správaní a wellfare mačiek.

Finalisti dostanú príležitosť prezentovať svoje projekty na novembrovej konferencii Falling Walls v Berlíne. Získajú možnosť zviditeľnenia, networkingu, spolupráce a účasti na medzinárodných workshopoch.