Medzinárodný týždeň otvorenej vedy 2022

Nezisková organizácia SPARC a Poradný výbor pre medzinárodný týždeň otvoreného výstupu vyhlásili tému Medzinárodného týždňa otvorenej vedy na rok 2022 (International Open Access Week).

Tohtoročná téma je zameraná na klimatickú spravodlivosť s cieľom podporiť spojenie a spoluprácu medzi klimatickým hnutím a medzinárodnou komunitou otvorenej vedy.

Zdieľanie poznatkov patrí medzi ľudské práva a riešenie klimatickej krízy si vyžaduje rýchlu výmenu poznatkov naprieč geografickými, ekonomickými a medziodborovými hranicami.

Medzinárodný týždeň otvoreného prístupu ponúka čas na prepojenie činností komunít tak, aby sa otvorenosť stala štandardom pre výskum a vedu a spravodlivosť jej stredobodom. Téma Týždňa otvoreného prístupu, ktorú poradný výbor vybral na tento rok, predstavuje príležitosť spojiť sa, konať a zvyšovať povedomie o tom, akým spôsobom otvorenosť podporuje klimatickú spravodlivosť. Týždeň otvoreného prístupu v roku 2022 sa bude konať od 24. októbra do 30. októbra. Povzbudzujeme však všetkých, aby organizovali diskusie a podujatia na tému „Otvorenosť a klimatická spravodlivosť“ počas celého roka vždy, keď je to vhodné, a aby prispôsobili tému a aktivity miestnym podmienkam.

Celé vyhlásenie v slovenčine nájdete tu.

Na stránke Medzinárodného týždňa otvoreného prístupu nájdete podrobnejšie informácie, možnosť informovať o svojom podujatí, ako aj odkazy na zdroje, ktoré môžete využiť na propagáciu tohto týždňa alebo pri svojich akciách.